Zamów konserwację techniczną urządzenia

Już dziś przygotuj swoją instalację do nowego sezonu! Wykonaj konserwację techniczną już teraz!

Już teraz zadbaj o bezpieczeństwo i sprawność swojej instalacji grzewczej! Umawiając się na konserwację techniczną instalacji już dziś zapewnisz jej prawidłowe działanie w trakcie sezonu grzewczego, ale także wykonasz usługę w dogodnym terminie bez czekania na wolne terminy serwisu.

Masz pytania?

Pomocy udzielą nasi konsultanci pod numerem 801 0 801 24.


Czy wiesz, że?

Zamówienie usługi serwisowej zostanie sfinalizowane szybciej jeśli zamówisz je za pomocą Mój Viessmann?

Załóż bezpłatne konto

Formularz zamówienia

Urządzenie
Należy wypełnić wszystkie pola.Koszt usługi
Wyświetlony zostanie po wprowadzeniu numeru fabrycznego urządzenia.Dane kontaktowe
Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia usługi.


W jakich godzinach nasi konsultanci mogą się z Tobą kontaktować?
Wybierz dogodny dla siebie przedział czasowy.


Użytkownik urządzenia
Podaj adres montażu urządzenia.


Dane do faktury
Fakturę możesz otrzymać z innymi danymi niż te podane powyżej.Sugerowana data wykonania usługi
Wybierz dogodny dla Ciebie termin.


Zgody


Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (tel. 801 080 124, e-mail: serwis@viessmann.pl)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zleconej usługi konserwacji technicznej urządzenia (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przekazywania informacji promujących działalność Administratora przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego oraz numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - jeśli wyrażono na to zgodę oraz bez wykorzystywania wymienionych środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych promujących jego działalność),
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami zrealizowanymi w ramach zlecenia konserwacji urządzenia (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f RODO - gdzie przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń).

Odbiorcami danych osobowych Zlecających mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych). Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom serwisującym urządzenia (lista firm dostępna na: viessmann-serwis.pl) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora..

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • do czasu wycofania zgody na działania marketingowe przy wykorzystaniu podanego adresu mailowego oraz numeru telefonu,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystywania wyżej wymienionych środków komunikacji elektronicznej,
  • do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy sprzedaży produktu Administratora.

Zlecający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zlecający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane Zlecającego usługę, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
Podanie przez Zlecającego danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wykonanie konserwacji technicznej urządzenia.